Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Folkeoplysning for flygtninge

Folkeoplysning for flygtninge (FfF) er et fælles initiativ på tværs af organisationerne i Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Om Folkeoplysning for Flygtninge

Tanken bag initiativet Folkeoplysning for Flygtninge er at skabe en bevægelse, der arbejder for at give flygtninge en god velkomst og et godt ophold i Danmark, uanset om de bliver her i kortere eller længere tid.

Samtidig er det hensigten at synliggøre mangfoldigheden af aktiviteter og initiativer for, med og om flygtninge og dermed være en samlet og tydelig stemme i samfundsdebatten om spørgsmål vedrørende integration og styrkelse af civilsamfundet. Igenne initiativet vil flygtninge også blive inviteret til at dele deres viden og livserfaringer, så forståelsen og sammenhængen mellem danskere og mennesker med flygtningebaggrund bliver styrket.

Netværket omkring Folkeoplysning for Flygtninge

Netværket består af flere af Dansk Folkeoplysnings Samråds (DFS) medlemsorganisationer, herunder Højskolerne, som alle beskæftiger sig med flygtninge i det daglige arbejde. Netværket arrangerer bl.a. kommunale inspirationsmøder, hvor kommunen og relevante aktører - b.l.a. højskoler, aftenskoler og forskellige foreninger - bliver inviteret til en fælles platform og herigennem får mulighed for at samarbejde på tværs. Læs mere om initiativet på DFS' hjemmeside eller følg med på facebook.  

Til det fælles bedste

I juni 2016 udgav netværket inspirationskataloget "Til det fælles bedste" med 12 artikler, der beskriver konkrete initiativer, som folkeoplysende skoler og foreninger allerede har gennemført.

Det er hensigten, at disse erfaringsudvekslinger både skal inspirere til det videre arbejde foreningerne, organisationerne og skolerne i mellem, og samtidig række ud til andre aktører.

Læs inspirationskataloget her