Netværk for højskoler

Bæredygtighed skal på dagsordenen. Derfor gik en række højskoler i 2015 sammen om at skabe et netværk for højskoler, der arbejder med bæredygtighed. Din højskole kan også være med.

Om netværket

Højskolerne i Danmark har brug for en indsats for bæredygtighed, og indsatsen for bæredygtighed har brug for højskolerne!

Derfor er mere end 25 højskoler gået sammen om at etablere 'Netværk for højskoler der arbejder med bæredygtighed'.

'Netværket for højskoler der arbejder med bæredygtighed' blev etableret i 2015 med midler fra Skoleudviklings- og den Internationale pulje, samt Nordisk Ministerråd og Kulturstyrelsen.

Netværket er startet for at skabe pædagogisk udvikling og erfaringsudveksling omkring undervisning, samfundsengagement og omstilling på tværs af højskolerne i Danmark og resten af Norden.

Netværket samler den eksisterende viden om hvordan højskoler bedst arbejder med bæredygtighed, og danner ny viden i brede samarbejder på tværs af fagligheder, og med stærke kræfter fra forskning, virksomheder og blandt tidligere elever.

Netværkets arbejde og formål

Netværket hjælper alle højskoler godt på vej i deres indsats for bæredygtighed, bl.a. gennem afholdelse af seminarer, videreuddannelse af lærer og personale og udvikling af ny viden. 

Målet med netværket er at styrke højskolebevægelsens evne til at bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund lokalt og nationalt og klæde de nuværende og kommende generationer af borgere på til at tage del i denne bevægelse.

Medlemmer

Netværket har i dag mere end 20 højskoler som medlemmer.

På bæredygtighedsseminar #2 (september 2016) deltog ca. 30 personer fra 20 forskellige højskoler.

Styregruppen

Netværket har en Styregruppe, som består af:

  • Johannes Schønau (Bæredygtighedskoordinator i FFD & underviser på Egmont Højskolen) (js@egmont-hs.dk)
  • Nana Gerstrøm Alsted (Jyderup Højskole) (nana@jyderuphojskole.dk)
  • Marianne Buus (Brandbjerg Højskole) (mb@brandbjerg.dk)

+ Repræsentant for FFD's bestyrelse Simon Lægsgaard (Brandbjerg Højskole)

Styregruppen mødes ca. hver anden måned. 

undefined


Seminarer

Netværket arrangerer 1-2 gange om året et Bæredygtighedsseminar.

På bæredygtighedsseminaret får du mulighed for at:

  • Dele erfaringer og høste eksempler fra de øvrige deltagere og spændende gæster
  • Prøve kræfter med at udvikle nye greb, undervisningsformer og måder at involvere eleverne i skolens arbejde med bæredygtighed
  • Blive inspireret og motiveret til at gå hjem og afprøve nye pædagogiske metoder og/eller igangsætte forandringsprocesser på din skole
  • Opleve at være en del af et netværk og en større bevægelse blandt højskolerne, der vil et mere bæredygtigt samfund  

Materialer

Netværket samler inspirationsmaterialer, som rapporter, oplæg, videoer og øvelser, som alle medlemmer kan få adgang til og nyde godt af i det videre arbejde med bæredygtighed.

Vejledning og rådgivning

Netværket står altid til rådighed for en god samtale om hvordan den enkelte skole kan gøre mere i forhold til bæredygtighed, både praktisk, pædagogisk og politisk.

Nordisk udveksling

Netværket samarbejder og udveksler med højskolerne i hele Norden, og deler de erfaringer og forsøg der er her, til glæde for alle. Her kan du læse mere om de nordiske højskolers samarbejde om bæredygtighed.