FFD's rolle

FFD har siden 2015 valgt at opprioritere indsatsen omkring bæredygtighed for højskolerne i Danmark.

FFD's indsats for bæredygtighed

FFD valgte i 2015 at have fokus på bæredygtighed, og ansatte i januar 2016 en bæredygtighedskoordinator, til at bidrage til at alle højskolerne kommer godt på vej i deres arbejde med bæredygtighed.

I juni 2016 blev der vedtaget en Handlingsplan for FFD. I denne fremhæves det bl.a. at det er et mål for FFD's arbejde at 'Højskolen skal bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund i bred forstand' (Kilde: Handlingsplan 2015-2016, Fokusområder for Udviklingsopgaver).

Desuden fremhæves det at "FFD og højskolerne skal deltage i debatten om bæredygtighed og bidrage til undervisning i og løsninger på de miljømæssige og sociale udfordringer." (Kilde: Handlingsplan 2015-2016, Opgaver under Udviklingsopgaver). 

FFD's samarbejde med netværket

FFD har fra starten af være meget involveret i Netværket for højskoler der arbejder med bæredygtighed, og FFD fremhæver i sin handlingsplan, at Netværket skal styrkes.

FFD's Bæredygtighedskoordinator har bl.a. til opgave at deltage i Netværket styregruppe, samt være med til at planlægge og afholde bæredygtighedseminarer mm. 

Fra 'Handlingsplanen 2015-16'