Aktiviteter

I løbet af 2017 bliver der arbejdet med bæredygtighed på højskoler, på mange forskellige måder. Der er både udviklingsprojekter, workshops og seminarer.

Netværkets aktiviteter

Initiativer for bæredygtighed:

FN’s Bæredygtighedsmål.

Netværket arbejder på at hjælpe højskolerne med at lære om FN’s Bæredygtighedsmål og blive gode til at arbejde med dem på skolen, og i samarbejde med lokalmiljøet som f.eks. foreninger, landmænd og virksomheder mm.

Med midler fra 'International Pujle' kan en række højskoler i foråret 2017 søge om midler til at afholde en workshop om FN's Verdensmål på deres højskole. Mere information følger.

Dialogværktøj

Vi er i gang med at udvikle et ’Dialogværktøj’ som skal hjælpe med at skabe overblik over hvordan og hvor meget der bliver arbejdet med bæredygtighed på højskolerne i Danmark.

Dialogværktøjet har tre formål:

  1. At skabe overblik over hvad der allerede foregår af arbejde med bæredygtighed, og
  2. Bruge denne totale viden, til at inspirere alle højskolerne (enkeltvis og samlet)
  3. Bruge overblikket til at styrke højskolernes rolle i bæredygtighedsdebatten (nationalt og globalt)

Parametrene kan være mere eller mindre målbare (kvantitativt eller kvalitativt) og kan blive suppleret og justeret undervejs.

Målet med dialogværktøjet er på ingen måde at kontrollere eller ’måle’ højskolerne, men at være motiverende og at skabe grundlag for konstruktive dialoger med hver højskole, og følge udviklingen med henblik på at øge viden om hvordan der mest konstruktivt kan gøres yderligere indsatser for at hjælpe højskolerne bedre på vej i indsatsen for bæredygtighed.

Dialogværktøjet har som mål at blive let anvendeligt og gennemskueligt, uden at kræve for meget ekstra arbejde på hver højskole, således at det bliver en hjælp for skolerne selv til at arbejde videre og mere målrettet med bæredygtighed, og klarhed over hvad der virker og giver resultater, og hvad der ikke gør.

Redskabet udvikles i samarbejde med udvalgte forskere, og der er allerede dialog med forskere fra Pædagogisk Universitet.

Højskolens historie og kobling til bæredygtighed

Tiden byder på store udfordringer, med globale kriser i både økonomi, klima, miljø og den sociale sammenhængskraft. Samtidig stilles der nye krav til dannelse af fremtidens borgere til bl.a. ressourcebevidsthed, social og teknologisk fantasi, handlekompetence, lokalt og globalt fællesskab, samt social retfærdighed. Denne dannelsesmæssige udfordring kan på flere måder sammenlignes med udfordringerne på Grundtvigs tid, hvor der også var behov for dannelse til en ny bevidsthed, nye evner og en ny fællesskabsånd.

Samtidig ser vi netop nu et voksende folkeligt engagement og en stor interesse for at tage sagen i egen hånd og skabe gangbare, bæredygtige alternativer, især blandt unge mennesker.

Her har højskolerne en enestående mulighed – og således også et ansvar – for at bidrage til at sikre, at bæredygtig udvikling og dannelse ikke blot bliver forbigående trends, men derimod reelle skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Man kan kalde det ’højskolernes dannelsesmission’.

Det undersøger vi nærmere og har planer om at udgiver en eller flere tekster om emnet, så historien om højskolerne kan inspirere til ny handlinger i forhold til bæredygtighed.  

Arrangementerne:

  • Årsmødet i FFD, 27-28. april på Kobæk Strand. Her afholdes et 'værksted' om bæredygtighed.
  • Folkemødet på Bornholm, her planlægges deltagelse i en række aktiviteter og debatter, samt afholdelse af et større arr. om bæredygtighed og FN's Bæredygtighedsmål.
  • Lærekonferencen, 7-8. november på Ollerup, her afholdes en workshop om bæredygtighed. 
  • Højskolepædagogisk Konference, med tema om bæredygtighed og dannelse, 30. november.

Se i Kursuskalenderen for se mere om arrangementer og tilmelde dig.

Der ud over deltagerne repræsentanter fra højskoler i Netværket også en en række arrangementer af eksterne. F.eks. DANSIC arrangemente 25. marts i København.

Hvis du har lyst til at høre mere om nogle af aktiviteterne eller være med, så kontakt endelig en repræsentant fra Netværkets styregruppe.

Har du brug for inspiration?

Du kan finde forskelligt inspirationsmateriale til dit arbejde med bæredygtighed.

Bæredygtighedsseminar

En tilbagevendende begivenhed i netværket er bæredygtighedsseminaret.

Se stemningsfilmen og hør mere om, hvad der foregår på bæredygtighedsseminaret herunder.