Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Inspiration fra tidligere projekter/orlovforløb

Her kan du finde inspiration til din højskoles udviklingsprojekt. Desuden findes en oversigt over resumeer og links til afrapportering i forbindelse med ordningen 'Orlov med fri vikar'.

Skoleudviklingsprojekter

Jyderup Højskole: Flygtninge i job

Projektet er udført af Jyderup Højskole. Formålet er at hjælpe flygtninge i job.

 

Du kan læse en evaluering af projektet her.

Se klip fra dokumentaren "Habibi og campingpladsen" produceret af DR.

Eksempel 2

Orlov

Jesper Andersen, Brandbjerg Højskole

I begyndelsen af 2015 tog Jesper orlov og skrev på en bog om mødet mellem selvudvikling og højskolen. I rapporten er der udsnit fra bogens dele med tanker og øvelser fra en lærebog i selvudvikling, et samlet selvudviklingsmæssigt syn på Brandbjergs fire hovedfag og et konceptforeslag til udvikling af og på fremtidens højskole.
Læs hele orlovsrapporten fra Jesper Andersen. 

Erik H. Jensen, Hadsten Højskole

Erik tog orlov i foråret 2014, hvor han dels fulgte en forelæsningsrække på Folkeuniversitetet i Aarhus om USA og kriminologiske temaer, og dels arbejdede med en del projekter i relation til højskolen: Elevundersøgelser, planlægning af kortkursus om USA samt et brobygningsprojekt med DMJX i forbindelse med skolens nye journalistlinje. I rapporten gennemgås de forskellige resultater og projekter og det personlige og faglige udbytte, som orloven har resulteret i.
Læs hele orlovsrapporten af Erik H. Jensen.

Marie Bjerring, Nordjylland Idrætshøjskole

I efteråret 2013 holdt Marie orlov, hvor hun påbegyndte en masteruddannelse i positiv psykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. I orlovsperioden har hun fuldt to kurser som fuldtidsstuderende. Rapporten beskriver, hvordan Maries uddannelse har resulteret i et nyt valgfag i positiv psykologi på højskolen. Derudover præsenteres hendes to forskellige eksamensopgaver med højskolen som omdrejningspunkt, belyst gennem positiv psykologi.
Læs hele ordlovsrapporten fra Marie Bjerring.

Jo Kyrre Skogstad, Gerlev Idrætshøjskole

Jo havde orlov i efteråret 2013, og brugte orlovsmånederne på at udvikle faget 'fotografi' og dygtiggøre sig som underviser igennem forskellige aktiviteter. I perioden har han påbegyndt en fotografuddannelse, deltaget i en række forelæsninger og videreudviklet eksisterende undervisningsforløb på højskolen. I rapporten beskriver Jo desuden, hvordan disse nye erfaringer er med til at styrke hans arbejde med højskolens visuelle identitet. 
Læs hele orlovsrapporten fra Jo Kurre Skogstad.

Peter Mogensen, Brenderup Højskole

Peter havde orlov fra januar 2013 til april 2013, som han brugte på at dykke ned i den bæredygtige tanke, TRANSITION, i forbindelse med et nyt fag på højskolen. I orlovsperioden deltog han i en række kurser i England og besøgte forskellige bæredygtige initiativer i New Zealand, Nepal og Danmark. Rapporten beskriver de forskellige aktiviteter, og hvordan denne nyerhvervede viden skal bringe nyt liv til undervisningsforløb på højskolen.
Læs hele orlovsrapporten fra Peter Mogensen.

Torben Egeris, Højskolen Snoghøj

Torben tog orlov fra februar 2013 til april 2013, og brugte sin orlov på at være tovholder og forfatter på bogprojektet: 'Højskolen Snoghøj i 100 år - et krydsfelt for tidens strømninger'. Rapporten beskriver, hvordan han indsamlede materiale til projektet og skriveprocessen. I anledning af højskolens jubilæum har han desuden komponeret en ny højskolesang.
Læs hele orlovsrapporten fra Torben Egeris.

Jette Gøth, ISI Idrætshøjskole

Jette havde orlov i 2012/2013 og beskæftigede sig med et projekt, der omhandler sammenhængen mellem idræt og undervisning af bred almen karakter (UBAK). Projektet bygger på forskellige undersøgelser og interviews med relevante fagpersoner, som Jette bruger i sine overvejelser omkring, hvordan idræt kan kombineres med UBAK.
Læs hele orlovsrapporten fra Jette Gøth. 

Hanne Kingo Kristensen, Seniorhøjskolen Rude Strand

Fra oktober 2012 til marts 2013 var Hanne på orlov, for at undersøge synet på aldring i et østasiatisk samfund. På en rejse rundt i Vietnam, Laos og Cambodia har hun skabt et netværk af ældeorganisationer, og i rapporten gør hun sig overvejelser omkring, hvordan synet på ældre kan bruges til at debattere med eleverne på højskolen. Derudover har Hanne udviklet et idékatalog om bæredygtige projekter, som inspiration til højskolekurser og mulige rejsemål.
Læs hele orlovsrapporten fra Hanne Kongo Kristensen.

Gitte Krogsbæk Schriver, Testrup Højskole

Gitte tog orlov i 2012/2013, og opstartede et projekt omkring anvendelsen af teater i afklarings- og vejledningssammenhænge. I perioden har Gitte arbejdet med vejledningsteori, metode og teaterteknikker. På baggrund af denne fordybelse har hun udviklet et idékatalog med improvisationsøvelser, som kan bruges i forbindelse med vejledning i fællesskaber.
Læs hele orlovsrapporten fra Gitte Krogsbæk Schriver.

Lene Friislund, Ry Højskole

Lene var på orlov i 2012/2013, hvor hun har udviklet og perspektiveret faget Hot Skrot, som hun underviser i på højskolen. Hun har i perioden deltaget i praktiske kurser, seminarer og møder der alle kredser om bæredygtighed og genbrug af affald, både lokalt og globalt. I rapporten beskriver hun disse aktiviteter og overvejer, hvordan hendes erfaringer giver nye dimensioner til undervisningen på højskolen.
Læs hele orlovsrapporten fra Lene Friislund. 

Garba Diallo, Krogerup Højskole

I perioden august 2013 til december 2013 tog Garba orlov for at styrke sine kompetencer som underviser i faget 'Crossing Borders Global Studies'. Rapporten beskriver, hvordan han gennem en længere udlandsrejse har styrket sit globale netværk, udviklet og afprøvet nye kurser og workshops og tilegnet sig ny viden omkring globale udfordringer gennem samarbejde med udenlandske højskoleprojekter og forskellige organisationer.
Læs hele ordlovsrapporten fra Garba Diallo

Kim Andersen, Odder Højskole

Kim tog orlov i efteråret 2011 for dels at afslutte en allerede påbegyndt vejlederuddannelse, og dels for at forberede undervisning i højskolens nye fagområde, 'verdensborgerskab'. I rapporten gennemgår Kim de to vejledningsmoduler, 'Vejledning og individ' og 'Valg og valgprocesser', samt de tre kurser, han fulgte på Folkeuniversitetet og knytter erfaringerne til sin lærergerning og vejledning på højskolen.
Læs hele orlovsrapporten fra Kim Andersen.

Søren Ernst Lüdeking, Ungdomshøjskolen ved Ribe

Søren havde orlov fra august 2011 til januar 2012, hvor han tog uddannelsen i diplomledelse svarende til 45 ECTS. Hvor de fleste tager uddannelsen på deltid over tre år, tog Søren et komprimeret forløb på et halvt år. I orlovsrapporten gennemgår Søren de kurser, han har fulgt, og den teori han har benyttet undervejs, mens han overvejer, hvad uddannelsen bidrager med, både personligt og professionelt.
Læs hele orlovsrapporten fra Søren Ernst Lüdeking.

Margit Bruvik-Hansen, Hadsten Højskole

Margit tog orlov i efteråret 2010 og brugte orlovsmånederne på at følge en række forelæsninger og kurser inden for psykologi, som hun selv underviser i på højskolen. Hun fulgte desuden undervisning i konflikthåndtering. I orlovsrapporten beskriver Margit de enkelte kurser på henholdsvis Århus Universitet, Folkeuniversitet, Center for Konfliktløsning og Psykiatrisk Hospital og reflekterer over deres relevans for hendes undervisning på højskolen.
Læs hele orlovsrapporten fra Margit Bruvik-Hansen.

Martin Lykkegaard Mogensen, Gerlev Idrætshøjskole

Martin havde orlov i perioden august 2010 til og med februar 2011, og satte under sin orlov et projekt i værk, der skulle illustrere, hvorledes kampsport fungerer som værktøj til at håndtere konflikter, og til at understrege værdien i at kæmpe sammen modsat for egen vindings skyld. Projektet indebar blandt andet et diplomkursus på Professionshøjskolen UUC samt produktion og udgivelse af en bog og en DVD til undervisningsbrug.
Læs hele orlovsrapporten fra Martin Lykkegaard Mogensen.