Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

§ 28-midler til efteruddannelseskurser og konferencer.

Lærere eller forstandere fra en eller flere højskoler kan søge tilskud fra § 28-midlerne til at tilrettelægge og gennemføre kurser og konferencer.

Kurset eller konferencen skal:

  • indeholde minimum 6 timer á 60 minutter
  • være åbent for undervisere ved alle højskoler
  • have deltagere fra mindst 2 højskoler

Det maximale tilskud kan udgøre 125 kr. pr. kursustime pr. deltager.
De øvrige betingelser kan ses i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til § 28 midler (Word-skabelon)  udfyldes og mailes til: jha@ffd.dk


Højskolernes Hus
Nytorv 7
1450 København K.


Midlerne administreres af FFD. Ansøgningerne behandles af FFD's administration efter de gældende retningslinier for anvendelsen af § 28-midlerne, som fastsættes af FFDs bestyrelse.
Størrelsen af § 28-midlerne fastsættes hvert år på finansloven.

Jakob-Hvenegaard

Jakob Hvenegaard

Teamkoordinator og Specialkonsulent
Udvikling