Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Højskolepædagogisk uddannelse

Højskolepædagogisk uddannelse (HPU) styrker din pædagogiske praksis som underviser og kostskolelærer. Uddannelsen giver dig ny inspiration, et fællesskab med andre højskolelærere og ruster dig til refleksion over højskolens historie, tradition og virke.

Uddannelsens formål

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

  • Som underviser og kostskolelærer
  • Som deltager og medansvarlig i skolens udvikling
  • Som repræsentant og eksponent for skoleformen
     

HPU er højskolernes pendant til gymnasiernes pædagogikum og sigter mod at styrke lærernes pædagogiske refleksion over egen praksis og bidrage med viden om den historie og tradition, som højskolen er en del af. HPU giver mulighed for at skabe et personligt netværk blandt højskolelærere og give udviklingsværktøjer, som kan have betydning både for højskolelæreres personlige karriereforløb og skoleformens sammenhængskraft.

 

Indhold

Kurset er bygget op af en række ugemoduler, der vil kombinere både teoretiske og praktiske indlæg. Oplæggene på modulerne vil blive holdt af udefrakommende fagfolk, lærere og forstandere på højskolerne samt af ansatte fra FFD. Foruden deltagelse i de fem moduler skal hver deltager lave et udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i egen hverdag og praksis, og reflektere dette i forhold til indholdet på HPU'en. Udviklingsprojektet skal udarbejdes i samarbejde med egen skole og skal fremlægges, debatteres og evalueres på det afsluttende modul.

Hvem kan deltage?

HPU'en henvender sig først og fremmest til højskolelærere, men i et begrænset omfang også til forstandere og andet pædagogisk personale i højskolen, der måtte have lyst til udvide deres forståelse af højskolens pædagogik, historie, tradition. 

For at fuldføre HPU (og oppebære løntillægget) fordres deltagelse i mindst 90% af undervisningen samt gennemførsel og godkendelse af udviklingsprojektet.

Pris

Undervisningsafgiften på HPU'en er kr. 6000. Dertil kommer kost og logi på de fem moduler, der alle er organiseret som internatkurser og afholdes på forskellige højskoler. 

Den enkelte skole kan på baggrund af lærerens deltagelse søge om vikardækning svarende til 23 dage (ca. 1000 kr. pr. dag - 2015-niveau).

Kvalifikationstillæg

Lærere på ny løn, der har gennemført Højskolepædagogisk Uddannelse og modtaget kursusbevis, tildeles et varigt kvalifikationstillæg. 

Tilmeld dig HPU 

Næste forløb i Højskolepædagogisk uddannelse starter i uge 5, 2018 og afsluttes i uge 9, 2019. Tilmeld dig i Højskolernes Webshop
Hvis du ønsker at læse mere om de specifikke moduler, kan du læse programmet for det igangværende HPU-forløb 2017/2018.

 

Andre muligheder for dig

Højskolepædagogisk konference

Hvert år inviterer FFD til en større højskolepædagogisk konference for alle med interesse for skole, pædagogik og uddannelse.

Kursus for nye lærere

Kurset giver nye lærere et grundigt indblik i skoleformen og lærervilkårerne. De får også mulighed for at dele erfaringer og udvide deres netværk blandt lærere fra andre højskoler. Kurset afholdes i forbindelse med lærerkonferencen.