Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Specialundervisning

Ifølge lov om folkehøjskoler kan der gives tilskud til specialundervisning. Med tilskudsbekendtgørelsen er følgende gældende.

Staten yder tilskud til:

  • Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov (i det følgende: specialundervisning) (lovens § 27, stk. 1)
  • Lærertimer til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2)
  • Praktisk medhjælp til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2)
  • Hjælpemidler til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2)

Der ydes enten tilskud til specialundervisning (lovens § 27, stk. 1) eller tilskud til lærertimer til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2).  

I forbindelse med den seneste tilskudsbekendtgørelse, er der udsendt brev fra kulturministeriet om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Læs vejledningen:   Tilskud til specialundervisning og svært handicappede elever på folkehøjskoler . Vejledningen kan også findes på Kulturminisetriets hjemmeside. 

Mere information om SPS tilskuddet

Du kan læse mere om SPS tilskuddet på  undervisningsminsiteriets hjemmeside

Skoleledere og SPS-koordinatorer på frie kostskoler kan finde uddybende oplysninger om administration af SPS på spsu-net.spsu.dk, herunder hvordan der søges om tilskud. Få adgang til hjemmesiden ved at skrive til   sps@ktst.dk .