Takstkatalog

Kulturministeriets takstkatalog for folkehøjskoler

Kulturministeriet har på baggrund af finansloven for 2015 udarbejdet en oversigt over takster pr. årselev og mindste ugentlige egenbetalinger.

Se takstkataloget på Kulturministeriets hjemmeside.