Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud til drift

Her findes oplysninger om højskolerns tilskudsmæssige forhold.

Lov om folkehøjskoler mv. beskriver betingelserne for, at man som højskole kan modtage tilskud fra staten i form af faste grundtilskud og aktivitetsbestemte tilskud.

Tilskuddet for det enkelte finansår fastsættes på finansloven og beregnes på baggrund af den aktivitet, der har været i det skoleår, der slutter midt i finansåret.

Enkelte elever er i forbindelse med en aktiveringsindsats omfattet af reglerne i  Betalingsloven . Dette betyder, at det er kommunen, der også skal betale statstilskudsandelen ved et højskoleophold.

Puljer

FFD administrerer puljer til forskellige former for

Tilskud til forsøgs- og udviklingsvirksomhed, folkeoplysning, efteruddannelse og orlov.