Analyser og undersøgelser

Med jævne mellemrum laver FFD analyser af forskellige personalegruppers løn- og ansættelsesforhold. De seneste kan ses herunder.

Teknisk Administrativt Personale

Lærere og forstandere