Løn og ansættelse

Her finder du oplysninger om løn og ansættelsesforhold for de forskellige personalegrupper på højskolerne.

Det omfatter bl.a.:


Love og regler på området. Se [Regelsamlingen afsnit 6 om løn- og ansættelsesforhold] (her skal være link til regelsamling)