Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Forsikringer

Et væsentlig aspekt ved en højskoles administration er forsikringsområdet. Der er en række forsikringer, der er lovpligtige, og andre, som det kan være rigtigt at have tegnet.

Forsikringsmarkedet er omfattende,

og det kan kræve mange resurser at skaffe sig det fulde overblik over priser og vilkår.

De frie skoler har i en række år haft et samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis om at tilbyde skolerne et samlet produkt på baggrund af et fælles udbud. Tilbuddet omfatter tillige en pensionsordning for det praktiske område. Men det er fortsat op til den enkelte skole at vurdere, hvor vidt dette tilbud er fordelagtigt.
De forsikringer der kan tegnes gennem Willis er bl.a.:

  • Bygningsskade brand, storm, indbrud
  • Ledelsesansvarsforsikring
  • Lønforsikring for ledere

Se Willis skoleforsikringsprogram

 

Aktuelle aftaler gennem Willis:

 

Pensionsforhold for teknisk-administrativt personale

Se den anbefalede pensionsaftale med TopDanmark for teknisk-administrativt personale.

Mæglerfirmaet Willis har i starten af 2009 gennemført en undersøgelse af markedet for pension til det teknisk-administrativt personale på folkehøjskolerne i Danmark og nåede frem til, at TopDanmark kan tilbyde en bedre, billigere pension end den tidligere anbefalede fra FFD's side.

 

Løntabsforsikring for ledere

Det er nu blevet muligt at forsikre forstandere mod løntab i situationer, hvor en skole måtte gå i betalingsstandsning eller gå konkurs.

Det er mæglerfirmaet Willis, der har indgået en aftale med forsikringsselskabet Nassau, som muliggør at skolerne kan tegne denne forsikring.

Her kan hentes nærmere

 

Ledelses- og bestyrelsesansvarforsikring

Forsikringen dækker alle nuværende, tidligere og fremtidige medlemmer af bestyrelsen samt af den daglige ledelse på højskolen.